Norweski system oświaty: uniwersytety


Untitled-1

Norweski system oświaty ze względu na poziom studiów, zainteresowanie nimi oraz ilość absolwentów zaliczany jest do najlepszych na świecie.

Bezpłatne studia

Obecnie w Norwegii działa 7 akredytowanych uniwersytetów, 9 akredytowanych uczelni o charakterze specjalistycznym, 22 akredytowane kolegia uniwersyteckie, dwa kolegia sztuki narodowej oraz kilka prywatnych uczelni wyższych. Większość z nich jest finansowana przez państwo, ponieważ norweski rząd zdecydował, że wykształcenie wyższe musi być dostępne dla każdego, w związku z czym zapewnił warunki do nauki przez całe życie. Dobra wiadomość dla kandydatów zagranicznych – studia dla nich są bezpłatne bez względu na to, z jakiego kraju przybywają. Opłaty za studia jednak mogą być pobierane na niektórych kierunkach studiów specjalistycznych oraz za naukę na uczelniach prywatnych.

Z jednej strony, wybierając studia w Norwegii, należy pamiętać, że utrzymanie się w tym kraju jest droższe niż w większości innych. Z drugiej zaś strony, po spełnieniu odpowiednich warunków, osoby studiujące na norweskich uczelniach mogą otrzymywać wsparcie finansowe, pokrywające koszty utrzymania się. Różne programy stypendialne i kredyty studenckie pomogą pokryć wydatki związane z całym okresem studiów lub określoną liczbą semestrów.

Nie zważając na bezpłatne kształcenie wyższe, studiujący na norweskich uczelniach na początku każdego semestru muszą wpłacić kwotę od 300-600 norweskich koron. W przeciwnym wypadku nie będą dopuszczeni do egzaminu. Po uiszczeniu opłaty studenci uzyskują prawo do wstąpienia do stowarzyszenia  studenckiego opiekującego się studiującymi tu osobami, m. in. ochroną ich zdrowia. Studenci mogą korzystać z posiadanych przez uniwersytet sprzętów sportowych oraz uczestniczyć w działalności kulturalnej. Należy zwrócić uwagę na to, że wysokość opłat dla cudzoziemców jest taka sama jak dla miejscowych Norwegów.

Proces rekrutacji

Kandydaci, którzy chcą jesienią rozpocząć studia w Norwegii, muszą złożyć dokumenty w terminie od 1. grudnia do 15. marca. Jednak terminy rekrutacji na różnych uczelniach mogą trochę się różnić. Biorąc udział w rekrutacji na wybrany kierunek studiów, należy zwrócić uwagę na wymagania językowe (studia odbywają się w języku norweskim lub w języku angielskim). Zagraniczni kandydaci powinni zapoznać się z listą warunków GSU (angl. GSU list), które powinni spełnić.  Wymagania dotyczące studiów na norweskich uczelniach wyższych ustala norweska agencja odpowiedzialna za zapewnienie jakości kształcenia (NOKUT). W Norwegii rok akademicki zazwyczaj rozpoczyna się w połowie września i trwa do połowy czerwca. Warto zaznaczyć, że wszystkie instytucje oferujące studia wyższe prowadzą badania naukowe oraz studia doktorskie – przygotowują przyszłych naukowców. Programy studiów, zgodne ze standardami nauczania, realizowane są w systemie punktowym ECTS. Jeden rok akademicki w Norwegii  odpowiada nakładowi pracy o wartości 60 punktów ECTS. Na studiach licencjackich i studiach magisterskich studenci są oceniani w skali od A (najwyższa ocena) do F (najniższa ocena). Najniższą oceną zaliczającą egzamin jest ocena E. Niektóre egzaminy są zaliczane na wpis  „zaliczone“ lub „niezaliczone“.


Wypróbuj za darmo lekcję języka norweskiego! mojnorweski - Copy

1 Komentarz Nowy komentarz

Hej. Chciałabym studiować w NO, ale moja matura jest słaba. Czy istnieje możliwość pójścia do jakiegoś zaoczne go liceum w Norwegii żeby tam zdać norweska maturę? Nie widzę sensu poprawiania tej polskiej.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>