Test znajomości języka

Strona Główna » Test znajomości języka

Test znajomości języka – poziom A1

Czy zastanawiasz się, jaki jest twój poziom znajomości języka norweskiego? Wykonaj test i dowiedz się, które lekcje NorweskiABC (poziomy A1, A2, B1) pomogą ci rozwijać twój norweski. Test opracowała nauczycielka NorweskiABC.pl i Mojnorweski.pl, opierając się na wymaganiach testu Bergen (Bergenstesten).

Ogólne wymagania dotyczące poziomu A1

Poziom A1 znajomości języka norweskiego. Osoba jest w stanie:

 • rozumieć wyraźnie i powoli wymawiane elementarne zdania, zwroty związane z codziennymi tematami (o sobie, rodzinie, pracy, zakupach w sklepie itp.);
 • rozmawiać na codzienne tematy, używając prostych wypowiedzi;
 • rozumieć liczby, proste ceny, nieskomplikowane wyrażenia dot. czasu;
 • przeczytać i zrozumieć krótkie opowiadania;
 • opowiedzieć tekst lub główną myśl tekstu;
 • utworzyć prostą narrację na nieskomplikowany temat;
 • prostymi słowami napisać krótką historię o sobie, rodzinie, warunkach życia, pracy i wykształceniu;
 • wymienić się z kimś informacją na tematy podstawowe, codzienne;
 • za pomocą prostych konstrukcji gramatycznych porozumiewać się na temat wydarzeń i planów, które odbędą się w przyszłości. Osoba będzie w stanie przedstawić swoje plany na przyszłość.

Rozwiąż test znajomości języka – poziom A1

T1 (1)


 

Test znajomości języka – poziom A2

Ogólne wymagania dotyczące poziomu A2:

Poziom biegłości językowej A2. Osoba jest w stanie:

 • rozumieć wyraźnie i powoli wymawiane elementarne zdania, zwroty powiązane z codziennymi tematami (praca, dom, czas wolny, szkoła itp.);
 • mówić spójnie na tematy codzienne używając nieskomplikowanych słów i zwrotów;
 • opowiedzieć o planach, wyrazić uczucia, w sposób zwięzły wyrazić oraz obronić swoją opinię i poglądy;
 • bez przygotowania uczestniczyć w większości dyskusji w miejscu pracy, w domu, szkole lub innym środowisku;
 • wyrażać swoje opinie, wymieniać się informacjami na tematy ogólne lub związane ze sprawami osobistymi;
 • pokazać, że rozumie meritum rozmowy i może w niej uczestniczyć;
 • łączyć wyrażenia, zdania, prostymi słowami wyrazić swoje doświadczenie, uczucia, nadzieje, plany;
 • słuchać i rozumieć programy radiowe i telewizyjne, a także różne nagrania audio znalezione w Internecie, jeżeli rozmówca mówi wyraźnie i dosyć powoli, a tematy wywiadów są związane ze sprawami osobistymi lub zawodowymi.

Rozwiąż test znajomości języka – poziom A2

A2