Jak w Norwegii wynająć mieszkanie?

mieszkanie

Oferty wynajmu mieszkań można znaleźć w norweskich gazetach oraz na specjalnych stronach internetowych. Ponadto, pomóc wynająć dom lub mieszkanie w Norwegii mogą agenci nieruchomości.

Umowa najmu

W związku z tym, że wynajmujący lokum agenci nieruchomości nie są za nie odpowiedzialni, konieczne jest zawarcie umowy najmu z właścicielem. Warto wspomnieć, że niektóre samorządy mogą pomóc w znalezieniu mieszkania, lokum socjalne natomiast zwykle jest przyznawane osobom, które nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów wynajmu. Żeby wynająć dom lub mieszkanie w Norwegii, nie trzeba składać żadnych oświadczeń majątkowych z wyjątkiem kaucji. Mając problemy finansowe, należy skontaktować się ze swoją gminą. Niektóre gminy w związku z tym mogą udzielić kredytu. Jeśli gmina nie oferuje pomocy w tym zakresie, alternatywnym rozwiązaniem jest bank. Zawsze można żądać zawarcia pisemnej umowy najmu między wynajmującym a najemcą. Umowa najmu powinna zawierać: nazwiska i adresy stron umowy, określenie przedmiotu najmu oraz wysokość czynszu najmu. Jeśli właściciel wymaga kaucji, fakt ten musi być uwzględniony w umowie najmu. Okres wypowiedzenia umowy najmu wynosi trzy miesiące, chyba że w umowie ustalono inaczej. Przed podpisaniem umowy najmu koniecznie trzeba obejrzeć lokum – upewnić się, czy zawarty w umowie opis jest zgodny z rzeczywistością. Ponadto, w umowie musi być określony stan mebli i innych przedmiotów znajdujących mieszkaniu, w tym celu zalecane jest sporządzenie listy wszystkich rzeczy z podaniem ich stanu. Zazwyczaj wykorzystywany jest szablon umowy najmu.
Wzory umów najmu można znaleźć na stronie internetowej: www.forburkerportalen.no.

Prawa najemcy

Główne prawa najemcy w Norwegii są określone w Ustawie o najmie. Ustawa ta zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji potencjalnych najemców podczas wynajmowania. Ponadto, wynajmujący i najemca mogą swobodnie decydować o wysokości czynszu, który należy uiścić w dniu podpisania umowy najmu. Po zawarciu danej umowy wysokość czynszu w ciągu pierwszych trzech lat może jednak stopniowo się zwiększać zgodnie ze wzrostem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Należy zwrócić uwagę, że najemca nie jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki za okres dłuższy niż miesiąc. Wysokość czynszu mieszkaniowego musi być stała. Ponadto, można uzgodnić, że koszty energii elektrycznej i ogrzewania pokrywane będą przez najemcę oddzielnie w zależności od zużytej ilości. Najemca ma prawo zezwolić swoim bliskim przenieść się do najmowanego lokum. Poza tym, właściciel nie może wejść do mieszkania bez zgody najemcy. Zgodnie z Ustawą o najmie pomieszczenia nieprzeznaczone na pobyt ludzi i niebezpieczne dla zdrowia nie mogą być wynajmowane. Jeśli właściciel podał nieprawdziwe informacje na temat lokum, jest to uznawane za naruszenie postanowień umowy najmu. Różne uszkodzenia mieszkania lub awarie w nim, których najemca był świadomy przed podpisaniem umowy najmu, nie powinny być traktowane zaś jako naruszenie umowy. Wynajmujący zobowiązany jest do remontu lokum, żeby jego stan faktyczny był zgodny z zawartym w umowie najmu. Jeśli właściciel nie wykonuje remontu, najemca może żądać obniżenia czynszu. Jeżeli niezadowalające warunki mieszkaniowe są istotne, najemca może wypowiedzieć najem. W przypadku podejrzenia usterek w mieszkaniu zawsze trzeba kontaktować się z właścicielem.

mojnorweski

Zostaw komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>